Zdroj: https://turek.savana-hosting.cz/mojeokoli/system/index.php?a=51  •  Vydáno: 8.9.2010 18:25  •  Autor: Turek

San Leo

3000 obyvatel
Provincie: Rimini
Monumentální hrad s městečkem na skále

32 km jižně od přímořského letoviska Rimini se tyčí v 583 m.n.m. pevnost
San Leon a pod ním stejnojmenné městečko. Samotné městečko je na
Skalní vyvýšenině a vede do něj jediný most, který je úzký, takže provoz po
něm řídí semafor. V San Leu se dá pohodlně parkovat (bezplatně v době naší
návštěvy) K pevnosti vede z městečka klikatá cesta. Pevnost San Leo byla z
počátku římská pevnost, v 18. Století sloužila coby papežská věznice. Jeden
z nejznámějších vězňů byl hrabě Cagliostro, je považován za posledního velkého
alchymistu.Víc o vězni Byl tu vězněn
v letech 1791-1795 v žaláři zemřel. Dnes se i díky němu koná v San Leu koncem
srpna alchymistický festival. Město během něho zaplaví stánkaři, probíhají
přednášky.Ale zpátky k hradu. Jedna část expozice ukazuje věznici a právo útrpné,
další část je zaměřena na moderní umění, střelné zbraně, alchymii, expozice
historicky varujícího materiálu proti svobodným zednářům …

V minulosti v San Leu sídlil biskup, který San Leo opouští v roce 1351 po porážce
rodem Ghibellinů, kteří válčili s rodem Gulefů, což je papežská strana vedená
rodem Malatesů.
Celkově bych San Leon přirovnal našemu Štramberku, samozřejmě tu je vše kamenné,
ale podobá malebností. Pevnost je ukázka vrcholné středověké fortifikace v Itálii.